O nama

 

Osnivanje

Tvrtka „Tenzor“ d.o.o. osnovana je 2011. godine udruživanjem grupe inženjera s iskustvom u projektiranju, nadzoru i upravljanju projektima u graditeljstvu.
Tvrtku čine mladi stručnjaci koji iza sebe već imaju veliko iskustvo u području projektiranja i gradnje, te upravljanja projekta kako industrijskih tako i stambenih i poslovnih objekata. Inženjerska i praktična znanja stjecali su kroz rad u renomiranim tvrtkama i na mnoštvu realiziranih projekata.
Glavna zadaća tvrtke je pružanje kvalitetne, stručne i brze usluge (u područjima osnovne djelatnosti tvrtke) u investicijskim projektima izgradnji, rekonstrukcija, adaptacija i sanacija stambenih i poslovnih objekata visokogradnje, inženjerskih građevina i sl.

Radni resursi

U ovom trenutku tvrtka „Tenzor“ d.o.o. zapošljava osam diplomiranih inženjera građevinarstva i jednog inženjera građevinarstva, dok se za organizaciju uredskog rada brine naša poslovna tajnica, a za financijske poslove računovodstveni servis. Uz zaposlene stručnjake imamo dio visokostručnih vanjskih suradnika u svojstvu konzultanata na složenijim zadacima, a područja projektiranja koja nemamo zastupljena stalno zaposlenim stručnjacima obuhvaćamo timom vanjskih suradnika .
Trenutno je u firmi zaposleno u stalnom radnom odnosu šest ovlaštenih inženjera građevinarstva.
Naš ured djeluje na tri lokacije u Zagrebu, Zadru i Novskoj.

Djelatnost

Tvrtka Tenzor d.o.o. primarno se bavi izradom projektne dokumentacije, stručnim i projektnim nadzorom građenja, vođenjem projekata, konzultantskim uslugama, te izradom energetskih certifikata i analiza.

Izrada projektne dokumentacije uključuje:
- izradu analiza i studija vezano za procjene troškova izgradnje i primjenu različitih konstruktivnih sistema te optimalizaciju konstrukcije
-  izradu idejnih rješenja i idejnih projekata konstrukcije
-  izradu glavnih projekata konstrukcije (statički proračun)
-  izrada izvedbene dokumentacije konstrukcije, planova oplate i planova savijanja armature
- izrada projekata izvedenog stanja  i sve dokumentacije potrebne za legalizaciju bespravno    sagrađenih objekata
-  provjera mehaničke otpornosti i stabilnosti izvedenih građevina
-  izrada projekata sanacije, adaptacije, rekonstrukcije

Konzultantske usluge
- stručni nadzor gradnje
- projektantski nadzor gradnje
- vođenje projekata – financijski i operativno
- vođenje građenja
- tehničko savjetovanje
- provođenje procesa nabave i nuđenja
- izrada troškovnika, analiza i studija

Tehnički resursi

Svaki od djelatnika raspolaže vrhunskim osobnim računalom i opremom. Računala su opremljena standardnim Microsoft aplikacijama, a pri projektiranju se koriste aplikacije potpuno kompatibilne sa .dwg standardom za razmjenu podataka.

Naš ured je opremljen tehničkim sredstvima za back-up i zaštitu podataka, te je ovim spriječen incident uslijed gubitka podataka i neželjenog prekida rada.


U postupku smo ishođenja ISO9001 standarda za procedure poslovanja, te već danas poslujemo u skladu s navedenim standardom.